Polityka prywatności

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest TRANSGROT Tomasz Bednarek z siedzibą w Lubinie („TRANSGROT”), adres: 59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej - Curie 89, tel. +48 76 749 88 44, adres mailowy: biuro@transgrot.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres mailowy lub siedziby firmy wskazane powyżej.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

W związku z korzystaniem z naszego Serwisu internetowego przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, takie jak cookies, otrzymane bezpośrednio przy korzystaniu z naszej Witryny internetowej, przy wypełnianiu formularza dostępnego na naszej stronie.

Pozyskane przez nas dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

- Pliki Cookies zapisują informacje niezbędne do optymalnej pracy Serwisu (utrzymanie sesji, cele statystyczne i reklamowe). Użytkownik może w każdej chwili zablokować instalowanie plików cookies i podobnych technologii w urządzeniach końcowych Użytkownika poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, co będzie jednoznaczne z cofnięciem zgody na instalowanie cookies. Taka zmiana może prowadzić do ograniczenia pełnej funkcjonalności Serwisu przy korzystaniu przez Użytkownika.

- Adresy IP Użytkowników wykorzystujemy w celach statystycznych do odnotowywania zainteresowania naszą Stroną i odwiedzinami na naszej Stronie.

- Dane osobowe przekazane przez Użytkowników przy wypełnieniu formularza w naszym Serwisie internetowym takie jak: numer telefonu, adres e-mail są gromadzone i przetwarzane na potrzeby skorzystania z naszych usług, otrzymania naszej oferty, podjęcia rozmów w celu zawarcia umowy, umożliwiania zawierania umów o świadczenie usług, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu.

3. Podstawa prawna przetwarzania

TRANSGROT przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wskazanych w punkcie 2. jest co najmniej jedna z poniższych podstaw:

- w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług na rzecz Użytkownika lub podjęcia działań na życzenie Użytkownika przed zawarciem umowy o świadczenie usług,

- prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu funkcjonalnej Witryny internetowej, bezpieczeństwa Użytkowników przy korzystaniu przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu, prowadzeniu promocji własnych usług, a także możliwości obrony i dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zaakceptowanie plików cookies, podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza), przekazana dobrowolnie zgoda na udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych może być cofnięta w każdej chwili.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych

Zebrane przez nas dane osobowe służą wyłącznie naszej firmie do kontaktu z potencjalnymi klientami firmy.

5. Okres przechowywania

Dane osobowe Użytkowników Witryny internetowej będą przechowywane przez nas przez następujące okresy:

1) w celu świadczenia usług na czas do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, bądź na okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy,

2) w celach zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu świadczenia usług.

6. Uprawnienia

Użytkownikom naszej Witryny internetowej i Serwisu przysługują następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

- prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt pisemny za pomocą jednego ze środków komunikacji wskazanych wyżej w punkcie 1.

 Użytkownik Witryny internetowej ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Bezpieczeństwo danych

Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników naszej Witryny, w tym poprzez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zapewnienie kontroli nad prawidłowym przetwarzaniem tych danych oraz wypełnianie związanych z tym obowiązków nałożonych przez prawo.